Čističky odpadních vod VHL COMPLET®

 Kompaktní tříkomorové čističky typu VHL COMPLET® jsou biologické čistírny odpadních vod pro nenáročné uživatele s rozšířeným rozsahem dodávaného příslušenství, určené pro objekty už od jednoho obyvatele. Kvalita vody na odtoku odpovídá díky technologii 3K® standardním hygienickým a vodohospodářským požadavkům, s možností dalšího využití vyčištěné vody pro hospodářské účely na pozemku vlastníka. Konstrukce čističek VHL COMPLET® umožňuje rychlé a jednoduché osazení, kdy je možno tato zařízení umístit i do nejmenších prostor a ploch. Tento typ čističek je ve výrobě již od roku 2002 a je bestsellerem naší nabídky.

 Čističky VHL COMPLET® slouží k čištěni odpadních vod z menších objektů, jako např. rodinných domů, rekreačních objektů, provozoven, kancelářských a výrobních prostor atd. Vypouštět vyčištěnou vodu z ČOV VHL COMPLET® lze s ohledem na legislativu pouze do vodoteče, nebo do dešťové kanalizace. V případě nutnosti řešení vypouštění vyčištěné vody z čističky do trativodu (vsakováním do vod podzemních) doporučujeme výběr z šestikomorových ČOV VH Premium®

2 položek celkem
Čistička odpadních vod VHL6 COMPLET® / 2 až 6 osob
Na objednávku
28 504 Kč bez DPH
34 490 Kč / ks
222