Čistička odpadních vod VHL6 ECONOMY® /od 2 do 6 osob

Značka: VHTECH®
33 990 Kč
Nyní nelze objednat
Možnosti doručení

 

Detailní informace

dov

Detailní popis produktu


 Certifikovaná technologie ČOV 3K®, autorizovaný servis VHTECH ® 

 • + designový vypouklý zelený kryt ČOV v ceně 3.990,- Kč ZDARMA
 • + zámky na kryt ČOV v ceně 759,- Kč ZDARMA
 • + řídící časovač chodu dmychadla MCS3 v ceně 1.999,- Kč ZDARMA
 • + možnost zaškolení obsluhy zařízení při předání
 • + biopreparát BAKTOMA Bacti DC pro spuštění ČOV ZDARMA
 • + určeno i pro svépomocné osazení - uživatelsky jednoduchá montáž, zapojení a obsluha
 • + úsporná technologie - příkon dmychadla pouze 46W
 • + ČOV je dodávaná k zákazníkovi odzkoušená, nastavená a seřízená pro následné spuštění 

 Důležité upozornění   cedule-vykřičník  

Při osazování ČOV postupujte vždy podle návodu k osazení výrobku, provozního řádu, certifikace výrobku, místních podmínek a vypracované projektové dokumentace.


 Dokumentace dodávaná k ČOV pro schválení úřady  

 • Certifikát č. 090-057482, vydaný Technickým a zkušebním ústavem stavebním s.p.
 • Prohlášení o shodě s EN 12566-3 : 2005 + A2 : 2013
 • Provozní řád dle vyhlášky 216/2011 Sb.
 • Atest vodotěsnosti ČOV
 • CE dle směrnice 89/106/EEC  images 

 Rozsah a součást dodávky VHL6 ECONOMY®

 • nádrž ČOV 1,3 x 1,5 m -  samonosné celoplastové provedení z nerecyklovaného polypropylenu s výztužemi
 • ČOV je dodávaná k zakazníkovi odzkoušená, nastavená a seřízená pro následné spuštění 
 • tříkomorová technologická vestavba (denitrifikace, nitrifikace, separace) s integrovanou akumulací (podle EN 12566 - 3)
 • rozdělovač vzduchu s rozvodem
 • provzdušňovací systém
 • recirkulační systém
 • přítokové potrubí DN 110 ( volitelně DN125 ) a odtokové potrubí DN 110 
 • systém dočišťování (účinnost až 98 %)
 • kryt na ČOV - vypouklý zelený kryt ČOV v ceně 3.990,- Kč ZDARMA (nepochozí kryt, plošné zatížení sněhem dle ČSN EN  1991-1-3/Z1 80kg/m2 )
 • zámky na kryt ČOV v ceně 759,- Kč ZDARMA
 • řídící časovač chodu dmychadla MCS3 v ceně 1.999,-Kč  ZDARMA
 • značkové dmychadlo SECOH EL-S-60 s tepelnou ochranou, kontrolkou chodu a s automatickou ochranou dmychadla proti mechanickému poškození (autostopper) ROZMĚRY: d x š X v / 249 x 202 x 220 mm, PŘÍKON: 46 W
 • vzduchová hadice a spojovací materiál na napojení dmychadla k ČOV 5m
 • biopreparát BAKTOMA Bacti DC pro spuštění ČOV 100g ZDARMA
 • kompletní technická dokumentace k ČOV ( CE certifikát, návody na obsluhu, Provozní řád čističky, atesty,atd.)
 • záruka 60 měsíců na ČOV + 24 měsíců na příslušenství
 • záruční a pozáruční servis

  Další volitelné příslušenství a možnosti - výběr v sekci " Příslušenství k ČOV

 • zaškolení obsluhy zařízení při předání ( uživatel je povinen provozovat ČOV dle znění provozního řádu a legislativy - zaškolení nenahrazuje nastudování předávaného návodu, technické dokumentace a provozního řádu ) ( +149,- Kč ) **)
 • DVD  postup legalizace ČOV, formuláře pro povolení, návody na ČOV a příslušenství , dokumentace
 • úprava rozměru nátoku přítokového potrubí z DN 110 na DN 125 ( + 499,- Kč ) 
 • nástavec na ČOV skladem :  ČOV je dodávána v základní výšce; nástavce skladem 20 cm, nebo 30 cm **)
 • nástavec na ČOV na objednávku:  výroba nástavce na základě doměření ( každý další 10 cm výšky nástavce / 799,-Kč + příslušenství  dle výšky )**)
 • výztuhy pro obbetonování ČOV:  6ks - výztuhy jsou navařené svisle po cca 70 cm od zpevňovací obruče po spodní lem ČOV ( + 2.990,-Kč ) **)
 • SND - šachta na uložení dmychadla kulatá, zápustná do 2/3, včetně průchodky na připojení vzduchu a průchodky na  připojení  220 V ( + 1.990,-Kč ) **)
 • dvojčinné dočištění hladiny separace ( + 1.299,- Kč ) **)
 • plně automatická jednotka dávkovače na srážení fosforu  ( + 7.490,- Kč ) **)
 • možnost zpracování projektové dokumentace k ČOV autorizovanou osobou ČKAIT 7.490,-Kč
 • spuštění ČOV do provozu, připojení dmychadla, aktivace čističky kalem, seřízení vzduchových ventilů a časovače dmychadla, test chodu ČOV, potvrzení o spuštění zařízení do provozu, doprava  ( + 4.990,- Kč ) 

**) volitelné příslušenství, které není potřeba ke spuštění a provozování technologické části ČOV

Fotografie a ilustrace v nabídce jsou pouze ilustrativní a vyobrazení může obsahovat prvky volitelného příslušenství.  Rozsah dodávky je vždy v nabídce uveden v textové podobě.


 


 Čistírny odpadních vod VHL ® 

  Malé čistírny typu VHL6 jsou biologické čistírny odpadních vod, určené pro objekty do 6-ti ekvivalentních obyvatel. Kvalita vody na odtoku odpovídá hygienickým a vodohospodářským požadavkům. Čističky slouží k čištěni odpadních vod z menších objektů, kupř. rodinných domů, bytovek, restaurací, hotelů, škol, provozoven, kancelářských a výrobních prostor atd. Vypouštět vyčištěnou vodu z ČOV VHL ECONOMY® lze s ohledem na legislativu pouze do vodoteče, nebo do dešťové kanalizace. V případě nutnosti řešení vypouštění vyčištěné vody z čističky do trativodu (vsakováním do vod podzemních) doporučujeme výběr z nabídky šestikomorových ČOV VH Premium®


 Kompaktní řešení 

Konstrukce čistírny umožňuje její rychlé a jednoduché osazení. U nejmenších obytných objektů je možno tyto typy čistíren osadit i do nejmenších prostor a ploch. Kompaktní řešení maximálně ulehčuje nastavení a obsluhu čistírny. Účinnost zařízení dosahuje až 92% - 98%.


 Jak čistírna funguje? 

Čistírnu tvoří primární, oxický a separační prostor. V primárním prostoru dochází k odstraňováni mechanických nečistot a části dusíkatého znečištění. V tomto prostoru je umístěn provzdušňovací systém, pomocí kterého se dostává do čistírny vzduch. V oxickém prostoru dochází k odstraňování organického znečištění. V separačním prostoru se odděluje vyčištěná voda od kalu. Vyčištěná voda odtéká do vodního toku nebo do dešťové kanalizace. Kal je recirkulován zpět do procesu.

VHL 6 250

 

Všechny systémy v čistírně se ovládají ventily na rozdělovači. Zdrojem vzduchu je dmychadlo s minimalizovanou spotřebou energie. Dmychadlo běží na časové cykly a je zpravidla umístěno mimo čistírnu.


 Technické parametry 

Čistírny odpadních vod pracují na mechanicko-biologickém principu a slouží k čištěni splaškových odpadních vod ze všech zdrojů organického znečistění (kuchyň, koupelen, WC atd.) Jsou navrženy v souladu s evropskými normami (EN 12566 – 3). Vyznačují se vysokou odolností a dlouhou životností. Provoz čistíren je jednoduchý a spolehlivý. Pracují i při mírně přerušovaném přítoku odpadních vod a v zimním období. Nadstandardní kvalita vyčištěné vody odpovídá hygienickým a vodohospodářským požadavkům. Vyčištěná voda se může vypouštět do vodního toku nebo do dešťové kanalizace. Přebytkový kal lze využít ke kompostování a přihnojování okrasných dřevin.


 Tabulka č. 1 :  technické parametry ČOV 

Typ

Ekviv.

obyv.*

Přítok Q

Vstupní BSK5

Průměr ČOV

Zákl. výška ČOV**

Výška přítoku***

Výška odtoku***

DN Přítok / Odtok

Hmotnost

Napětí

Příkon

[EQ]

[m3/d]

[kg/d]

D [m]

V [m]

Vp [m]

Vo [m]

D [mm]

[kg]

[V]

[kW]

VH 6L

do 6

0,81

0,36

1,30

1,50

1,30

1,15

110-110

75

230

0,06

 

10a3ae8649e89b13f7ddce240be3 

∗ Jeden ekvivalentní obyvatel = 90 l vody / os.den , 40gr BSK5 /osoba / den
∗∗ Výška ČOV se může upravit podle požadavku zákazníka
*** Uvedený rozměr od spodní hrany ČOV po spodní hranu nátokové / odtokové roury

 Tabulka č. 2 :  deklarované parametry ČOV  

Podstatné vlastnosti Parametry Harmonizované technické specifikace
Kapacita čištění 0,81 m3/d EN 12566-3 : 2005 + A2 : 2013
0,36 kg BSK5/d
Účinnost čištění ( při denním organickém zatížení ) 0,24 BSK5/d BSK5 : 98 % EN 12566-3 : 2005 + A2 : 2013
CHSKCr : 92%
NL :94 %
N-NH4 : 86 %
PCELKEM : 32 %,  80% /* 
Únosnost ( výpočet ) 6.2.1 : vyhověla / zásyp 1,8 m, WET 1,8 m EN 12566-3 : 2005 + A2 : 2013
Vodotěsnost ( zkouška vodou ) A2 : Vyhověla EN 12566-3 : 2005 + A2 : 2013
Trvanlivost ( PP-H ) 6.5.9 : Vyhověla / PP, EN14150, EN 12911-2 EN 12566-3 : 2005 + A2 : 2013
Protipožární odolnost Třída F EN 12566-3 : 2005 + A2 : 2013
Působení nebezpečných látek NPD EN 12566-3 : 2005 + A2 : 2013

/* v případě použití automatického dávkovače na srážení fosforu pomocí síranu železitého

 

mcovvhce_100

Výrobky byly testovány akreditovanými evropskými laboratořemi. Moderní a ekonomické čištění bylo potvrzeno evropskými certifikáty. 


 

Doplňkové parametry

Kategorie: Čističky odpadních vod VHL®
Záruka: 5 let
Hmotnost: 75 kg
kapacita EO: 2 až 6 osob

Ilustrativní příklad osazení ČOV VH6 PREMIUM