Projektová dokumentace k ČOV VHTECH

Na objednávku
9 490 Kč
architekt22 denik 630
9 490 Kč 8 490 Kč
Nyní nelze objednat
Možnosti doručení

 

 

 

Detailní informace

dov

Detailní popis produktu


 Projektová dokumentace k ČOV VHTECH 

 V souladu s platnou legislativou ČR je k osazení ČOV nutné mít  vypracovanou projektovou dokumentaci (PD) odborně způsobilým projektantem a stavbu ČOV úředně povolenou v režimu ohlášky, nebo stavebního povolení.

 Projektová dokumentace je zpracována pro potřeby ohlášení stavby, stavebního či územního povolení, nebo vodoprávního řízení dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

Dokumentace je zpracována dle platný legislativních předpisů a v požadovaném rozsahu s autorizací projektanta ČKAIT 

Rozsah dodávané dokumentace: 4 paré projektové dokumentace v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb


Pro vypracování PD je nutná součinnost objednatele ( stavebníka ) a dodání potřebných podkladů  :

 • Lokalizace uvažovaného osazení ČOV, popř. adresy a číslo parcely
 • Preferované umístění stavby ČOV na pozemku
 • Dokumenty z předchozího jednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy
 • Označení stávajícího vývodu kanalizace z objektu
 • Uvedení možnosti připojení na stávající "dešťovou" kanalizaci
 • Stávající technické řešení ( žumpa, septik )
 • Typ budovy - trvale obývaný objekt, rekreační zařízení, firma
 • Počet osob v objektu ČOV
 • Průměrná spotřeba vody v objektu
 • Předpokládaný průběh hydraulického zatížení ČOV
 • Preferovaný způsob likvidace odpadních vod ( vypouštění vyčištěné vody z ČOV do vod povrchových, nebo vsakováním do vod podzemních )
 • Způsob využití vyčištěné vody ( např. akumulace pro následné hospodářské využití vody na pozemku majitele )

Pro účely vypouštění vyčištěné odpadní vody do vod podzemních ( vsakování ) je nutné přiobjednat  HYDROGEOLOGICKÝ POSUDEK

Termín dodání vypracované PD cca 6 týdnů ( od dodání všech ! vyžádaných podkladů )