Často kladené dotazy

        Bez názvu (1414 × 900 px) (1414 × 100 px) (1414 × 200 px)


Jaký typ čističky vybrat?

Pro správný výběr čističky odpadních vod je třeba vyhodnotit i následující parametry:

 • typ budovy - trvale obývaný objekt, rekreační zařízení, firma
 • křivka zatížení ČOV
 • počet osob v objektu ČOV
 • průměrná spotřeba vody v objektu
 • předpokládaný průběh hydraulického zatížení ČOV
 • preferovaný způsob likvidace odpadních vod ( vypouštění vyčištěné vody z ČOV do vod povrchových, nebo vsakováním do vod podzemních )
 • způsob využití vyčištěné vody ( např. akumulace pro následné hospodářské využití vody na pozemku vlastníka ) 

Jaký je rozdíl mezi čističkami VH a VHL?

Jedná se o rozdílnou technologii čištění odpadních vod:

 • VHL ECONOMY- tříkomorová ČOV s certifikací pouze na vypouštění vyčištěné vody do vod povrchových ( řeka , potok, dešťová kanalizace )
 • VHL COMPLET - tříkomorová ČOV s certifikací pouze na vypouštění vyčištěné vody do vod povrchových ( řeka , potok, dešťová kanalizace ) zvýhodněná cena s větším rozsahem příslušenství.
 • VH PREMIUM - šestikomorová ČOV s certifikací na vypouštění vyčištěné vody do vod povrchových ( řeka , potok, dešťová kanalizace ) nebo do vod podzemních ( trativod ). Navíc umožňuje i hydraulické přetížení. Tento typ čističky rozhodně doporučujeme pro rodinné domy !

Všechny typy nabízených ČOV umožňují další využití vyčištěné vody pro hospodářské účely na pozemku vlastníka.


Je k čističce všechno a co ještě potřebuji?

 Každá stavební situace může být rozdílná. Rozsah dodání komponentů k ČOV je vždy výslovně uveden v detailu výrobku. Na stránkách v sekci Příslušenství k ČOV si lze samozřejmě dále vybrat systémové příslušenství k ČOV pro různé situace a typy staveb, pro další individualizaci s ohledem např. na umístění v terénu, nebo připojení.


Jak je náročná údržba ČOV

 Ano, i tento typ zařízení je třeba udržovat. Běžná provozní údržba a četnost kontrol je popsána v článku Údržba ČOV. Ke každé dodávané čističce odpadních vod dostanete detailní návod - Provozní řád, který obsahuje všechny potřebné informace pro provozovatele ČOV.


Jaké v domácnosti používat prostředky?

 Pro správný chod čističky je třeba zajistit, aby se do ČOV nedostávali látky, které nejsou charakteristické pro odpadovou splaškovou vodu. Mezi takové látky patří např.:

 • dezinfekční přípravky na bázi chloru 
 • závěsné WC bloky obsahující agresivní látky 
 • běžné tablety do myčky obsahující soli
 • čističe odpadu
 • chemikálie na bázi hydroxidu sodného, nebo kyseliny chlorovodíkové
 • látky, které výrazně mění pH
 • prací prášky s obsahem uhličitanů
 • prací prášky či gely určené na bílé prádlo

Povolí mi ČOV?

 V případě zájmu o nabízené produkty a pro další jednání s úřady Vám můžeme přeposlat k vybranému typu ČOV podklady pro jednání s příslušným vodoprávním úřadem. Pro více informací k postupu legalizace čističky odpadních vod navštivte odkaz Ohlášení ČOV


Vyplatí se pořízení ČOV?

 Rozhodně ano! Rozdíl mezi septikem není pouze v počáteční investici, ale zejména v provozních nákladech. Návratnost investice do ČOV při 50% zatížení jsou cca čtyři roky. Přímé provozní náklady jsou pouze el.energie na chod dmychadla - k čističkám dodáváme úsporná dmychadla SECOH. A už žádné další drahé vyvážení fekálíí ze septiku !


 Je ČOV vhodná pro sezónní provoz?

 Ano, ČOV je vhodná i pro sezónní provoz na chatě, nebo chalupě. Před začátkem následující sezóny je vždy z ČOV třeba mechanicky odstranit zbytky odumřelých bakterií ( odstranit např. na kompost, nebo do komunálního odpadu ) ČOV je následně nutné opětovně nastartovat prostřednictvím startovací dávky bakterií, nebo dovezeným kalem z jiné ČOV, tzn. postupovat stejným způsobem, jako při prvním spuštění do provozu.