FAQ - často kladené dotazy

        Bez názvu (1414 × 900 px) (1414 × 100 px) (1414 × 200 px)


"...Jaký typ čističky vybrat...?"

Pro správný výběr čističky odpadních vod je třeba vyhodnotit i následující parametry:

  • Typ budovy - trvale obývaný objekt, rekreační zařízení, firma
  • Počet osob v objektu ČOV
  • Průměrná spotřeba vody v objektu
  • Předpokládaný průběh hydraulického zatížení ČOV
  • Preferovaný způsob likvidace odpadních vod ( vypouštění vyčištěné vody z ČOV do vod povrchových, nebo vsakováním do vod podzemních )
  • Způsob využití vyčištěné vody ( např. akumulace pro následné hospodářské využití vody na pozemku vlastníka ) 

"...Jaký je rozdíl mezi čističkami VH a VHL...?"

Jedná se o rozdílnou technologii čištění odpadních vod:

VHL ECONOMY- tříkomorová ČOV s certifikací pouze na vypouštění vyčištěné vody do vod povrchových ( řeka , potok, dešťová kanalizace )

VHL COMPLET - tříkomorová ČOV s certifikací pouze na vypouštění vyčištěné vody do vod povrchových ( řeka , potok, dešťová kanalizace ) zvýhodněná cena s větším rozsahem příslušenství.

VH PREMIUM - šestikomorová ČOV s certifikací na vypouštění vyčištěné vody do vod povrchových ( řeka , potok, dešťová kanalizace ) nebo do vod podzemních ( trativod ). Navíc umožňuje i hydraulické přetížení. Tento typ rozhodně doporučujeme pro osazení k RD !

Všechny typy nabízených ČOV umožňují další využití vyčištěné vody pro hospodářské účely na pozemku vlastníka.


"...Je k čističce všechno a co ještě potřebuji...?"

 Každá stavební situace může být rozdílná. Rozsah dodání komponentů je vždy výslovně uveden v detailu výrobku. Na stránkách v sekci Příslušenství k ČOV si lze samozřejmě dále vybrat systémové příslušenství k ČOV pro různé situace a typy staveb, pro další individualizaci s ohledem na umístění v terénu, nebo připojení.


"...Jak je náročná údržba ČOV...?"

 Ano, i tento typ zařízení je třeba udržovat. Běžná provozní údržba a četnost kontrol je popsána v článku Údržba ČOV. Ke každé dodávané čističce odpadních vod dostanete detailní návod - Provozní řád, který obsahuje všechny potřebné informace pro provozovatele ČOV.


"...Jaké v domácnosti používat prostředky...?"

 Pro správný chod čističky je třeba zajistit, aby se do ČOV nedostávali látky, které nejsou charakteristické pro odpadovou splaškovou vodu. Mezi takové látky patří např.:vlhčené ubrousky, papírové kapesníky, tuky a oleje, chlorové desinfekční prostředky, bělidla, čističe odpadu, atd.


"...Povolí mi ČOV...?"

 V případě zájmu o nabízené produkty a pro další jednání s úřady Vám můžeme přeposlat k vybranému typu ČOV podklady pro jednání s příslušným vodoprávním úřadem. Pro více informací k postupu legalizace čističky odpadních vod navštivte odkaz Ohlášení ČOV


 "...Vyplatí se pořízení ČOV...?"

 Rozhodně ano! Rozdíl mezi septikem není pouze v počáteční investici, ale zejména v provozních nákladech. Návratnost investice do ČOV při 50% zatížení jsou cca čtyři roky. Přímé provozní náklady jsou pouze el.energie na chod dmychadla - k čističkám dodáváme úsporná dmychadla SECOH. A už žádné další drahé vyvážení fekálíí ze septiku !