Informace k dopravě

240_F_21297954_AqJXzACpcxhVax5mhrGmpHav4kx7L0VM  Termín dodání s dopravou

Skladem VHTECHdodací termín výrobků je do cca 10 dní od potvrzení objednávky, dle stavu skladu a vytížení dopravy do uvedeného místa v době objednání.

Ve výrobě VHTECHdodací termín výrobků je do cca 27 dní od potvrzení objednávky, dle stavu skladu a vytížení dopravy do uvedeného místa v době objednání.

Výroba na objednávku VHTECH - dodací termín výrobků je do cca 31 dní od potvrzení objednávky - dle druhu objednaného výrobku, stavu skladu, vytížení výroby a vytížení dopravy do uvedeného místa. 

S předstihem 3 dní před plánovaným termínem dodání Vás budeme telefonicky kontaktovat a bude upřesněn den dodání v rozsahu PO - NE a orientační čas dodání v rozsahu 8.00 - 19.00 hodin. Vlastní výměr termínu a času dodání není možný - nejedná se o individuální dopravu ! Čas příjezdu bude upřesněn telefonicky přibližně s hodinovým předstihem v den dodání. V případě odmítnutí dodání v plánovaném termínu s překážkou na straně objednatele je dodavatel oprávněn vystornovat objednávku.

cedule-vykřičník     UPOZORNĚNÍ PRO OBJEDNATELE - doprava ECONOMY ČR a výluky dopravy

 S ohledem na charakter vozidel pro nadrozměrnou dopravu objednaných výrobků je možné silniční dopravu ECONOMY ČR realizovat pouze do místa dodání a předání po objektivně sjízdné pozemní komunikaci I.,II.,III.třídy a místní komunikaci s průjezdním profilem šířky min. 3 m a výšky min. 3,5 m, otáčení jízdní soupravy o délce 16 m a poloměru otáčení jízdní soupravy 14 m, nebo o průjezdnosti v přímém směru na napojení na silnici vyšší třídy. Silniční doprava ECONOMY ČR obsahuje i manipulací s výrobkem na vzdálenost do 3 m od paty přilehlé pozemní komunikace I.,II.,III.třídy a místní komunikace. Silniční dopravou ECONOMY ČR nedopravujeme na místo dodání po účelové, lesní, jízdní soupravou nesjízdné, neprůjezdné, nebo nezpevněné komunikaci.  

 

 Pokud jsou Vám známy objektivní okolnosti znemožňující dopravit objednanou ČOV prostřednictvím   dopravy ECONOMY ČR až do zvoleného místa dodání, neprodleně nás o této skutečnosti, prosím,   informujte. Objednané výrobky lze po domluvě předat např. na nejbližším vhodném a dostupném místě.

Předem Vám děkujeme za rozumný a vstřícný přístup !

 

 Balík Do ruky

 V případě objednaného příslušenství k ČOV probíhá dodání prostřednictvím služeb České pošty, kdy Vám přijde na kontaktní telefonní číslo SMS zpráva o doručování a číslo balíku s možností sledování zásilky.