Informace k dopravě

 

cedule-vykřičník     

 Běžný dodací termín výrobků označených "Skladem VHTECH" je 15 dnů od potvrzení objednávky, dle druhu objednaného výrobku, stavu skladu, vytížení výroby a vytížení dopravy do uvedeného místa. Cca 3 dny před plánovaným termínem dodání Vás budeme telefonicky kontaktovat a bude upřesněn den dodání a orientační čas dodání.

Konkrétní termín dodání může ovlivnit vybraný typ výrobku, stav skladu, výroby a vytížení dopravy do uvedeného místa v době objednání. U výrobků upravených dle požadavků zákazníka, nebo výrobků vyrobených na objednávku se může dodací termín úměrně prodloužit. 

240_F_21297954_AqJXzACpcxhVax5mhrGmpHav4kx7L0VM   

 Doprava objednaných produktů proběhne po předchozí telefonické domluvě, kdy Vás budeme kontaktovat cca 3 dny před plánovaným termínem dodání a kdy bude upřesněn den dodání a orientační čas. Vlastní výměr termínu a času dodání není ve variantě ECONOMY ČR, nebo OFFROAD ČR možný. V den dodání budeme čas příjezdu upřesňovat telefonicky přibližně s hodinovým předstihem. 

 

cedule-vykřičník     UPOZORNĚNÍ PRO OBJEDNATELE

 S ohledem na charakter vozidel pro nadrozměrnou dopravu objednaných výrobků je možné silniční dopravu ECONOMY ČR realizovat pouze do místa dodání a předání po objektivně sjízdné pozemní komunikaci I.,II.,III.třídy a místní komunikaci s průjezdním profilem šířky min. 3 m a výšky min. 3,5 m, otáčení jízdní soupravy o délce 16 m a poloměru otáčení jízdní soupravy 14 m, nebo o průjezdnosti v přímém směru na napojení na silnici vyšší třídy. Silniční doprava ECONOMY ČR obsahuje i manipulací s výrobkem na vzdálenost do 3 m od paty přilehlé pozemní komunikace I.,II.,III.třídy a místní komunikace. Silniční dopravou ECONOMY ČR nedopravujeme na místo dodání po účelové, lesní, jízdní soupravou nesjízdné, neprůjezdné, nebo nezpevněné komunikaci.  

V případě volby dopravy OFFROAD ČR je možné dopravit a předat objednané výrobky i po nezpevněných komunikacích, lesních cestách a polních cestách s manipulací do 15 m. S ohledem na různé typy vozidel a plánování dodacích tras nelze již změnit volbu typu dopravy z ECONOMY ČR na OFFROAD ČR po avizovaném termínu doručení, nebo v den dodání. 

 

Pokud jsou Vám známy objektivní okolnosti znemožňující dopravit objednanou ČOV prostřednictvím dopravy ECONOMY ČR až do zvoleného místa dodání, neprodleně nás o této skutečnosti, prosím, informujte. Objednané výrobky lze po domluvě předat např. na nejbližším vhodném a dostupném místě.

Předem Vám děkujeme za rozumný a vstřícný přístup !

 

 V případě objednaného příslušenství k ČOV probíhá dodání prostřednictvím služeb České pošty, kdy Vám přijde na kontaktní telefonní číslo SMS zpráva o doručování a číslo balíku s možností sledování zásilky.