Údržba ČOV

 

cedule-vykřičník

Pro správnou funkci ČOV je nutné, aby majitel ČOV (nebo jím pověřená osoba) obsluhoval, prováděl kontrolu a údržbu ČOV v pravidelných intervalech a postupoval vždy dle znění Provozního řádu.

Při údržbě ČOV používejte vždy vhodné ochranné pracovní pomůcky - ochranný oděv, rukavice, obličejový štít apod. 

Předmět činnosti

Frekvence činnosti Postup činnosti
 Kontrola stavu ČOV 1 x týdně   Kontrola vnitřního prostoru ČOV vizuálně : stěny a příčky ČOV musí být čisté a nezanesené, na hladině separátoru nesmí být vyflotovaný kal a nezpracovaný organický a anorganický odpad. Výška pracovní hladiny ČOV musí být zarovnaná se spodní hranou odtokové roury. Přítok a odtok na ČOV musí být čistý, nezanesený a průchodný. Systém přečerpávání musí být funkční. Hladina separačního prostoru musí být čeřená. V oxidační komoře musí být viditelné jemné probublávání rovnoměrné intenzity. Kryt ČOV nesmí být poškozený a musí být po ukončení údržby uzavřený na ČOV tak, aby nemohlo dojít k vniknutí nepovolaných osob do ČOV.
 Čištění zařízení dle potřeby   Vyčistit stěny a příčky čističky např. vodou z hadice. Mechanicky odstranit zachycené nečistoty z odtokového potrubí a přelivových hran. Dočistit hladinu separátoru od lehkých vyflotovaných nečistot. Ostříkat vodou vyflotovaný kal příp. usazený přebytečný kal v rozích a šikmých stěnách čistírny. Vyčistit separační prostor od kalu usazeného na stěnách tohoto prostoru. 
 Odstranění shrabků dle potřeby   Těžko rozložitelné organické ( pecky, oříšky, slupky, tuky  apod.), nebo  anorganické látky (PVC, dřevo, textil apod.), zachycené v česlicovém koši za nátokem - tzv. shrabky, je  nutné odstranit s komunálním odpadem. Česlicový koš je třeba také očistit od vlasů, tkanin apod. Plovoucí shrabky je nutno mechanicky odstranit vhodným způsobem také i z hladiny separátoru.
 Sedimentační zkouška dle potřeby

 Z oxického prostoru ČOV ( cca z ½ hloubky ) odeberte cca 1 l vody. Naplňte jí odměrný válec - viz ilustrace níže ( nebo např. seříznutou 1,5 l PET lahev s označenými ryskami objemu kapaliny po 100 ml ) Ten položte na rovnou plochu do stínu a nechte 30 min. odstát. Následně se ve válci vytvoří rozhraní mezi kalem ( na dně válce ) a čistou vodou ( ve vrchní části válce ). Hodnota kalu by po 30 min. měla být od 200 do 700 ml kalu na 1 l vody. ( 20 - 70% objemu válce ) V případě, že je kalu nad 700 ml / l je třeba přebytečný kal z ČOV odčerpat ( viz. postup odkalení ČOV níže)sedimentační zkouška  Výsledek sedimentační zkoušky

  a – odebrané vzorky z aktivace ( 0 min )

  - optimální množství vhodného kalu ( sedimentace 30 min )

  c - málo kalu ( kal v ČOV se zapracovává )

  d - velké množství kalu ( ČOV je nutné odkalit )

  - zakalená voda

  - vyflotovaný kal na hladině ( po delší sedimentaci se může objevit i navzdory dobrému stavu v ČOV )

  g – velké množství kalu ( možný vláknitý kal )

  špatně sedimentující kal

 Odkalení ČOV

dle potřeby  Před odkalováním je nutné vypnout dmychadlo a nechat v ČOV cca ½ hod. kal vysedimentovat. Následně ponořit kalové čerpadlo do hlavní oxidační komory až ke dnu a odčerpat přebytečný kal do 1/2 výšky provozní hladiny tak, aby po odčerpání neklesla výška sedimentu při zkoušce pod 350 ml / l. Přebytečný kal je možné použít na zakompostování resp. na přihnojování okrasných dřevin. Po odkalení dopustit do ČOV čistou vodu na výšku provozní hladiny. Odkalování ČOV se provádí v krátkých časových intervalech po sobě, během nichž je třeba měřit hodnotu sedimentu kalu v aktivaci. Intervaly třeba volit v závislosti na výkonu čerpadla. Po každém odčerpání spustit dmychadlo a po půlhodině jeho chodu změřit sediment (sedimentační zkouška). Odčerpávání je třeba provádět i vícekrát (případně i v průběhu několika dnů) proto, aby nedošlo ke snížení sedimentu pod hodnotu 300 ml / l,  a zároveň k nadměrnému odčerpání odpadní vody z nádrže ČOV. Frekvence odkalování je individuální a je odvislá od množství a skladby odpadní vody, která natéká z objektu.
 Údržba dmychadla 1 x za 3 měsíce  Vyčištění filtru dmychadla - vypnout dmychadlo, vyšroubovat zajišťovací šroub uprostřed krytu ( na horním zeleném krytu dmychadla ), vyjmout filtr nasávaného vzduchu umístěný pod krytem. Filtr vyprat v "jarové" vodě, vyždímat, vysušit a vrátit zpět na místo. Následně zavřít kryt, zajistit kryt šroubem a zapnout dmychadlo. Další informace viz. návod k dmychadlu SECOH

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení