Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás tímto upozornit, že z důvodu čerpání dovolených bude od 12.8.2024 do 30.8.2024 provozovna uzavřena pro výdej objednávek, expedici a velkoobchodní prodej. Zohledněte, prosím, tuto skutečnost při plánování Vašich objednávek. Přejeme Vám pohodové léto!

Postup spuštění ČOV

aaaaaa


cedule-vykřičník    SNADNÉ SPUŠTĚNÍ ČISTIČKY DO PROVOZU V NĚKOLIKA KROCÍCH

 • seznámit se s Provozním řádem k ČOV ( v případě nejasností v textu se obraťte na technickou podporu)
 • osadit ČOV dle návodu k montáži ČOV, obecně platných norem, Provozního řádu a v souladu s projektovou dokumentací ( PD )
 • napustit ČOV čistou vodou až ke spodní hraně odtokové roury
 • napojit ČOV na nátok a odtok
 • umístit, napojit a spustit dmychadlo dle návodu ( viz. Technická dokumentace k ČOV )
 • obsypat, nebo obetonovat ČOV ( dle místních podmínek, certifikace ČOV a PD )
 • překontrolovat polohu přednastavených ventilů v ČOV 
 • aktivovat bakterie ze startovacího balení dodaného k ČOV, nebo ČOV naočkovat přivezeným kalem ( viz. postup aktivace níže )
 • ve spouštěcí fázi min. 1 měsíc ČOV hydraulicky nepřetěžovat ( max. 200 litrů / 2 hodiny - pro ČOV do velikosti VH8 )
 • respektovat požadavky na obsah vyloučených látek a prostředků ve splaškové vodě ( viz. Provozní řád čl. 3.1 )
 • časovač připojit až po cca 1 měsíci po spuštění ČOV po rozmnožení bakterií do hodnoty 350ml/l  ( viz. Provozní řád čl. 8.1 )
 • minimálně 1 x týdně překontrolovat stav ČOV ( další pravidla a instrukce viz. postup údržby ČOV )
 • provést zápis do Provozního deníku ČOV ( vzor ke stažení ZDE )

 

cedule-vykřičník    Aktivace bakterií / nastartování ČOV

Pro správnou funkci ČOV je třeba nastartovat biologický stupeň čištění – aktivní kal v ČOV. Doba zapracovaní může trvat i několik týdnů a ovlivňuje jí vícero faktorů ( např. množství a obsah odpadní vody, její teplota, pH atd.). Při zapracování je nutné dodávat do ČOV větší množství vzduchu, nežli při běžném provozu. Při zapracování se proto nepoužívá časování chodu dmychadla. ČOV se považuje za nastartovanou, když sedimentační zkouška prokáže cca 25-35% kalu – objem kalu cca 350 ml/l dle sedimentační zkoušky. 

 •  Dávkováním biopreparátu ze startovacího balení bakterií BAKTOMA: Obsah balení rozmíchejte ve 2 litrech vlažné vody a nechte cca 45 minut aktivovat ( 2 litry vody/ 100 gr. bakterií pro VHL4, VH6, 10 litrů vody/ 500 gr. bakterií pro VH8 a VH10 ) Roztok následně pomalu nalijte za neustálého provzdušňování do aktivačního prostoru ČOV. Při zatěžovaní ČOV a opakovaných sedimentačních měřeních by měla koncentrace kalu v ČOV postupně narůstat až do hodnoty cca 350ml/l. Výše uvedeným způsobem se ČOV zapracuje ČOV obyčejně za cca měsíc provozu. Další bakterie BEZDŮVODNĚ NEDODÁVEJTE !
 • Očkováním ČOV za pomoci dovezeného aktivovaného kalu: Z nejbližší funkční ČOV s oxickou aktivací dovezte aktivovaný kal v objemu cca ¼ objemu ČOV. Dovezený očkovací kal se za neustálého provzdušňování pomalu naleje do aktivačního prostoru tak, aby vločky kalu neunikly do separátoru. Při následném zatěžovaní ČOV a opakovaných sedimentačních měřeních v průběhu několika dní a týdnů by se měla hodnota sedimentu postupně zvyšovat, nebo by měla zůstat minimálně na stejné úrovni. Výše uvedeným způsobem se ČOV zapracuje ČOV obyčejně za cca měsíc provozu. Další aktivovaný kal BEZDŮVODNĚ NEDODÁVEJTE !

    Případné tiskové chyby a změny v technických údajích a postupech dle tohoto návodu jsou vyhrazeny