Revize ČOV

revize čov


Vlastník vodního díla je povinen dle § 59 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, provádět jedenkrát za dva roky revize vodního díla (ČOV do 50 ekvivalentních obyvatel) ohlášeného podle §15a zákona o vodách prostřednictvím odborně způsobilé osoby pověřené Ministerstvem životního prostředí.