Čistička odpadních vod VHL4 ECONOMY® /do 4 osob

Akce Akce VÁNOCE ! Ve výrobě
Značka: VHTECH
29 990 Kč –13 % 25 990 Kč 21 479 Kč bez DPH
Ve výrobě
Můžeme doručit do:
23.12.2021

Certifikovaná technologie ČOV 3K®, autorizovaný servis VHTECH ®. Základní řešení pro čištění odpadní vody z domácnosti pro nenáročné uživatele. 

240_F_21297954_AqJXzACpcxhVax5mhrGmpHav4kx7L0VM Doprava po ČR 999,-Kč   2,099,- Kč  )

Chytrá SLEVA + další dodatečná sleva až 2.000,-Kč , nebo příslušenství ZDARMA při objednávce od 2 ks

Detailní informace

Detailní popis produktu

Certifikovaná technologie ČOV 3K2®, autorizovaný servis VHTECH ®

 •  + ČOV je dodávaná seřízená - připravená k osazení a spuštění do provozu
 •  + uživatelsky jednoduchá montáž, zapojení a obsluha 
 •  + řídící časovač chodu dmychadla MCS3 v ceně 1.999,- Kč ZDARMA
 •  + biopreparát BAKTOMA Bacti DC pro spuštění ČOV ZDARMA
 •  + ČOV je dodávaná k zákazníkovi odzkoušená, nastavená a seřízená pro následné spuštění
 •  + úsporná technologie SECOH - příkon dmychadla pouze 46W
 •  + možnost zaškolení obsluhy zařízení při předání  

 

 Dokumentace dodávaná k ČOV pro schválení úřady  

 • Certifikát č. 090-046416, vydaný Technickým a zkušebním ústavem stavebním s.p.
 • Prohlášení o shodě s EN 12566-3 : 2005 + A2 : 2013
 • Provozní řád dle vyhlášky 216/2011 Sb.
 • biopreparát BAKTOMA Bacti DC pro spuštění ČOV
 • Atest vodotěsnosti ČOV
 • CE dle směrnice 89/106/EEC  images 

 

cedule-vykřičník  Důležité upozornění  

Při osazování ČOV postupujte vždy podle návodu k osazení výrobku, provozního řádu, certifikace výrobku, místních podmínek a vypracované projektové dokumentace. VIDEO NÁVOD ilustrativní příklad osazení ČOV VH6 PREMIUM

 

Rozsah a součást dodávky VHL4 ECONOMY®

 • nádrž ČOV 1,0 x 1,5 m samonosné celoplastové provedení z nerecyklovaného polypropylenu s výztužemi
 • tříkomorová technologická vestavba denitrifikace, nitrifikace, separace s integrovanou akumulací (podle EN 12566- 3)
 • rozdělovač vzduchu 
 • provzdušňovací systém
 • recirkulační systém
 • přítokové potrubí DN 110 a odtokové potrubí DN 110 
 • systém dočišťování (účinnost až 98 %)
 • kryt na ČOV uzamykatelný kryt ČOV  s výztuhami ( nepochozí kryt, nosnost do 25 kg )
 • řídící časovač chodu dmychadla MCS3 v ceně 1499,-Kč ZDARMA
 • značkové dmychadlo SECOH EL-S-60 s tepelnou ochranou, kontrolkou chodu a s automatickou ochranou dmychadla proti  mechanickému poškození (autostopper) ROZMĚRY: d x š x v / 249 x 202 x 220 mm, PŘÍKON: 46 W
 • vzduchová hadice a spojovací materiál na napojení dmychadla k ČOV 5 m
 • biopreparát BAKTOMA Bacti DC pro spuštění ČOV  ZDARMA
 • kompletní technická dokumentace k ČOV ( CE certifikát, návody na obsluhu, Provozní řád čističky, atesty,atd.)
 • DVD postup legalizace ČOV, formuláře pro povolení, návody na ČOV a příslušenství , dokumentace
 • záruka 60 měsíců na ČOV + 24 měsíců na příslušenství
 • záruční a pozáruční servis

  

Další volitelné příslušenství a možnosti - výběr v sekci " Příslušenství k ČOV

 • zaškolení obsluhy zařízení při předání ( uživatel je povinen provozovat ČOV dle znění provozního řádu a legislativy - zaškolení nenahrazuje nastudování předávaného návodu, technické dokumentace a provozního řádu ) ( +299,- Kč ) **)
 • úprava rozměru nátoku přítokového potrubí z DN 110 na DN 125 ( + 499,- Kč ) 
 • nástavec na ČOV skladem :  ČOV je dodávána v základní výšce; nástavce skladem - 20 cm, nebo 30 cm **)
 • nástavec na ČOV na objednávku:  výroba nástavce na základě doměření **)
 • SND - šachta na uložení dmychadla kulatá, zápustná do 2/3, včetně průchodky na připojení vzduchu a průchodky na  připojení  220 V ( + 1.990,-Kč ) **)
 • výztuhy pro obetonování ČOV:  5ks - výztuhy jsou navařené svisle po cca 60cm od zpevňovací obruče po spodní lem ČOV ( + 2.990,-Kč ) **)
 • dvojčinné dočištění hladiny separace ( 1.490,- Kč ) **)
 • plně automatická jednotka dávkovače na srážení fosforu  ( + 7.490,- Kč ) **)
 • možnost zpracování projektové dokumentace k ČOV autorizovanou osobou ČKAIT od 5990,-Kč - dle způsobu vypouštěných vod ( platí     pro okr. Teplice, Karlovy Vary + spolupráce a podpora pro projektanty ) Další výběr projektanta na stránkách ČKAIT
 • spuštění ČOV do provozu, připojení dmychadla, aktivace čističky kalem, seřízení vzduchových ventilů a časovače dmychadla, test chodu ČOV, potvrzení o spuštění zařízení do provozu, doprava ( + 4.990,- Kč ) 

**) volitelné příslušenství, které není potřeba ke spuštění a provozování technologické části ČOV

Fotografie a ilustrace v nabídce jsou pouze ilustrativní a vyobrazení může obsahovat prvky volitelného příslušenství. Rozsah dodávky je vždy v nabídce uveden v textové podobě.

 

Čistírny odpadních vod VHL ® 

 Malé čistírny typu VHL jsou biologické čistírny odpadních vod, určené pro objekty do 4 ekvivalentních obyvatel. Kvalita vody na odtoku odpovídá hygienickým a vodohospodářským požadavkům. Čističky slouží k čištěni odpadních vod z menších objektů, kupř. rekreačních objektů, rodinných domů,  provozoven, kancelářských a výrobních prostor atd. Nakládat s vyčištěnými vodami z ČOV lze do vodoteče, nebo dešťové kanalizace. 

 

Kompaktní řešení

Konstrukce čistírny umožňuje její rychlé a jednoduché osazení. U nejmenších obytných objektů je možno tyto typy čistíren osadit i do nejmenších prostor a ploch. Kompaktní řešení maximálně ulehčuje nastavení a obsluhu čistírny. Účinnost zařízení dosahuje až 92% - 98%. 

 

Jak čistírna funguje?

Čistírnu tvoří primární, oxický a separační prostor. V primárním prostoru dochází k odstraňováni mechanických nečistot a části dusíkatého znečištění. V tomto prostoru je umístěn provzdušňovací systém, pomocí kterého se dostává do čistírny vzduch. V oxickém prostoru dochází k odstraňování organického znečištění. V separačním prostoru se odděluje vyčištěná voda od kalu. Vyčištěná voda odtéká z ČOV a kal je recirkulován zpět do procesu.

 

mcovvhlpopis_321

 

Všechny systémy v čistírně se ovládají ventily na rozdělovači. Zdrojem vzduchu je dmychadlo s minimalizovanou spotřebou energie. Dmychadlo běží na časové cykly a je zpravidla umístěno mimo čistírnu.

 

Technické parametry

Čistírny odpadních vod pracují na mechanicko-biologickém principu a slouží k čištěni splaškových odpadních vod ze všech zdrojů organického znečistění (kuchyň, koupelen, WC atd.) Jsou navrženy v souladu s evropskými normami (EN 12566 – 3). Vyznačují se vysokou odolností a dlouhou životností. Provoz čistíren je jednoduchý a spolehlivý. Pracují i při mírně přerušovaném přítoku odpadních vod a v zimním období. Nadstandardní kvalita vyčištěné vody odpovídá hygienickým a vodohospodářským požadavkům. Vyčištěná voda se může vypouštět do vodního toku nebo do dešťové kanalizace. Přebytkový kal lze využít ke kompostování a přihnojování okrasných dřevin. 

Tabulka č. 1 :  rozměry a technické parametry ČOV 

 

Ekviv.

obyv.*

  Přítok Q

Vstupní BSK5

Průměr ČOV

Zákl. výška ČOV**

Výška přítoku***

Výška odtoku***

DN přítok / odtok

Hmotnost

 Napětí

Příkon

[EQ]

[m3/d]

[kg/d]

D [m]

V [m]

Vp [m]

Vo [m]

DN [mm]

[kg]

[V]

[kW]

VH 4L

do 4

0,54

0,24

1,00

1,50

1,30

1,15

110-110

55

230

0,06

 

10a3ae8649e89b13f7ddce240be3
∗ Jeden ekvivalentní obyvatel = 90 l vody / os.den , 40gr BSK5 /osoba / den
∗∗ Výška ČOV se může upravit podle požadavku zákazníka
*** Uvedený rozměr od spodní hrany ČOV po spodní hranu nátokové / odtokové roury

 

Osazení ČOV

 Zařízení se přednostně umísťuje v exteriérech a osazuje se na betonovou desku pod úroveň terénu. Připojuje se na vodorovnou kanalizaci, přičemž průměr přítokového a odtokového potrubí zařízení lze přizpůsobit při výrobě. Podle hloubky kanalizace se volí výška nástavce. Způsob osazení konkrétního zařízení si vyžádejte u dodavatele.Technologické parametry:Čistírna typu VH-L dosahuje vysokou účinnost čištění (až 98%), a to při nízké spotřebě elektrické energie. ČOV je navržena, jako nízko zatěžovaný systém se zádržnou dobou 24 až 72 hodin a s úplnou stabilizací a minimální produkcí kalu.Zařízení svými parametry vyhovuje požadavkům o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových 

Tabulka č. 2 :  deklarované parametry ČOV  

Podstatné vlastnosti Parametry Harmonizované technické specifikace
Kapacita čištění 0,81 m3/d EN 12566-3 : 2005 + A2 : 2013
0,36 kg BSK5/d
Účinnost čištění ( při denním organickém zatížení ) 0,24 BSK5/d BSK5 : 98 % EN 12566-3 : 2005 + A2 : 2013
CHSKCr : 92%
NL :94 %
N-NH4 : 86 %
PCELKEM : 32 % ,  80% /*
Únosnost ( výpočet ) 6.2.1 : vyhověla / zásyp 1,8 m, WET 1,8 m EN 12566-3 : 2005 + A2 : 2013
Vodotěsnost ( zkouška vodou ) A2 : Vyhověla EN 12566-3 : 2005 + A2 : 2013
Trvanlivost ( PP-H ) 6.5.9 : Vyhověla / PP, EN14150, EN 12911-2 EN 12566-3 : 2005 + A2 : 2013
Protipožární odolnost Třída F EN 12566-3 : 2005 + A2 : 2013
Působení nebezpečných látek NPD EN 12566-3 : 2005 + A2 : 2013

/* v případě použití automatického dávkovače na srážení fosforu pomocí síranu železitého

 

mcovvhce_100

 

Výrobky byly testovány akreditovanými evropskými laboratořemi. Moderní a
ekonomické čištění bylo potvrzeno evropskými certifikáty.

 

REFERENCE : 

http://www.vhtech.cz/reference/

 

Porovnání základních parametrů ČOV VHTECH ®

cedule-vykřičník*) podle místních podmínek stavby, certifikace výrobku a vypracované projektové dokumentace

typ ČOV kapacita max účinnost max výška zásypu ČOV *) vypouštění do vod povrchových*) vypouštění do vod podzemních*) možnost hospodářského využití
 VHL4 ECONOMY®  do 4 osob  540 ltr/den 180 cm recipient - řeka, potok, dešťová kanalizace   NE   ANO
 VHL4 COMPLET®  do 4 osob  540 ltr/den 180 cm recipient - řeka, potok, dešťová kanalizace   NE   ANO
 VHL6 ECONOMY®  od 2 do 6 osob  810 ltr/den 180 cm recipient - řeka, potok, dešťová kanalizace   NE   ANO
 VH6.1 PREMIUM®  od 2 do 9 osob  810 ltr/den 180 cm recipient - řeka, potok, dešťová kanalizace trativod - vsakovací pole, rýha, jáma   ANO
 VH8 PREMIUM®  od 4 do 15 osob  1350 ltr/den 210 cm recipient - řeka, potok, dešťová kanalizace trativod - vsakovací pole, rýha, jáma   ANO
 VH10 PREMIUM® od 5 do 18 osob 1620 ltr/den 210 cm recipient - řeka, potok, dešťová kanalizace trativod - vsakovací pole, rýha, jáma   ANO

Doplňkové parametry

Kategorie: Čističky odpadních vod VHL ECONOMY®
Záruka: 5 let
Hmotnost: 54 kg

Ilustrativní příklad osazení ČOV VH6 PREMIUM