Postup spuštění ČOV

aaaaaa


cedule-vykřičník    SNADNÉ SPUŠTĚNÍ ČISTIČKY DO PROVOZU V NĚKOLIKA KROCÍCH

 • osadit ČOV dle návodu k montáži ČOV, Provozního řádu a v souladu s projektovou dokumentací (PD)
 • napustit ČOV čistou vodou
 • napojit ČOV na nátok a odtok
 • obsypat, nebo obetonovat ČOV ( dle místních podmínek, certifikace ČOV a PD )
 • umístit, napojit a spustit dmychadlo dle návodu
 • překontrolovat polohu přednastavených ventilů v ČOV 
 • aktivovat bakterie ze startovacího balení, nebo ČOV naočkovat přivezeným kalem
 • ve spouštěcí fázi min. 1 měsíc ČOV nepřetěžovat ( max. 200 litrů / 2 hodiny )
 • respektovat požadavky na obsah vyloučených látek a prostředků ve splaškové vodě, viz. Provozní řád 3.1
 • časovač připojit až po cca 1 měsíci po spuštění ČOV po rozmnožení bakterií do hodnoty 350ml/l, viz. Provozní řád 8.1
 • minimálně 1 x týdně vizuálně překontrolovat stav ČOV, další viz. postup údržby ČOV